uthorization:
Login:
Password:
   

Detailed information

 

ALGORITHM FOR THE DETERMINATION OF MAXIMUM FEED DRIVE POWER OF DRILLING RIGS IN OPEN PIT MININGThe review of the modern drilling rigs, power plants and hydrostatic transmissions shows that planetary (gear) drives are increasingly wider used both in Russia and abroad. The key line of improvement of power plants for open pit mine drilling rigs is identified as, namely, efficient combination of planetary transmissions, based on three-link differential gears, with hydrostatic reversible control loops of drives of the drilling rig mechanisms. In this case, under long-term loading, it will be possible to ensure simple and reliable control of velocity and torque, admissible size and weight, as well as low capital and operating costs of the machines. The levels of installed powers for the systems within light-, medium and heavy-weight drilling rigs in the mode of drilling are determined. Using the proposed algorithm, it is possible to enhance specific efficiency of drilling rigs under different geotechnical conditions by means of the power transfer from the prime engine to the output shaft of the bit rotation drive transmission in two flows—mechanical and hydraulic.

: 1
2019
ISBN: 0236-1493
: 622.242.002.237
DOI: 10.25018/0236-1493-2019-01-0-128-133
Authors: Kuziev D. A., Pyatova I. Yu., Klement'eva I. N., Pikhtorinsky D.

Authors' Information:
Kuziev D.A. (1), Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, e-mail: aka_black@list.ru,
Pyatova I.Yu., Candidate of Technical Sciences, Project manager,
Group of companies IEK, 108803, Moscow, Russia
Klementeva I.N. (1), Candidate of Technical Sciences, Leading Engineer,
Pikhtorinsky D. (1), Graduate Student,
1) National University of Science and Technology MISiS, 119049, Moscow, Russia.

Key words:
pen pit mine drilling rig, power plant, planetary gear, feed drive power, installed power of drilling rig drive, drilling rig size, rock mass drilling.

References:

1. Rastanina N. K. Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya prirodnoy sredy i zdorov'ya detey v zone vliyaniya khvostokhranilishcha OAO «Solnechnyy GOK» [Evaluation of natural ecology and children’s health in the influence zone of tailings pond of Solnechny Mining and Processing Plant], Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2011, no 5, pp. 197—202.


2. Rastanina N. K. Tekhnogennoe zagryaznenie ekosistem i zdorov'e detey v zone vliyaniya khvostokhranilishcha (na primere OAO «Solnechnyy GOK») [Technological pollution of ecosystems and children’s health in the influence zone of tailings pond (in terms of Solnechny Mining and Processing Plant)], Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2012, no 1, pp. 207—210. [In Russ].


3. Rastanina N. K., Krupskaya L. T., Zvereva V. P. Spetsifika otkhodov pererabotki olovorudnogo syr'ya i ikh vliyanie na zdorov'e cheloveka (na primere byvshego Solnechnogo GOKa). Zdoroviy sposib zhiitya: problemi tadosvid. Materiali III mizhnar. nauk. prakt. konf., 5—7 list. 2013 r., m. Dnipropetrovs'k. D.: Natsional'niy girnichiy universitet. 2013, pp. 312—315.


4. Krupskaya L. T., Zvereva V. A., Golubev D. A., Bubnova M. B., Tagirova V. T. Problemy snizheniya ekologicheskogo ushcherba ekosistemam, nanesennogo v proshlom veke dobychey mineral'nogo syr'ya, i puti ikh resheniya v DFO [Reduction in ecological damage caused to ecosystems by mineral mining in the Far Eastern Federal District in the last century: Problems and solutions], Ekologicheskaya khimiya. 2016, vol. 25, issue 2, pp. 91—99.


5. Pyatakov A. D. Otsenka vozdeystviya gornopromyshlennoy tekhnogennoy sistemy olovosul'fidnykh mestorozhdeniy Kavalerovskogo rayona na gidrosferu metodom fiziko-khimicheskogo modelirovaniya [Evaluation of impact exerted by lead sulfide ore mining and processing in the Kavalerovo region by the method of physicochemical modeling], Candidate’s thesis, Vladivostok, 2017, 19 p.


6. Khanchuk A. N., Krupskaya L. T., Zvereva V. P. Ekologicheskie problemy osvoeniya olovorudnogo syr'ya v Primor'e i Priamur'e [Ecological problems of lead ore mining in the Primorye and Priamurie], Geografiya i prirodnye resursy. 2012, no 1, pp. 62—68.


7. Zvereva V. P. Tekhnogennye vody olovorudnykh mestorozhdeniy DV [Lead ore mining waste water in the Far East of Russia], Geoekologiya. 2007, no 1, pp. 51—56.


8. Krupskaya L. T., Bubnova . ., Zvereva V. P., Krupskiy A. V. Characteristics of Mining — Ecological Monitoring of Environmental Objects Changing under the Influence of Toxic Waste Tailing Dump ( «Solnechny GOK» Company), Environmental monitoring and assessment. The Netherlands, Dordrecht, September. 2012. V. 184, no 5, pp. 2775—2783.


9. Prasad M. N.V. Metal hyperaccumulation in plants — biodiversity prospecting for phytoremediation technology, Electronic Journal of Biotechnology, 2003, Vol. 6, no 3.


10. Meharg Andy A. Trace elements in the environment: biogeochemistry, biotechnology and bioremediation. Edited by M. N. V. Prasad, K. S. Sajwan, R. Naidu. Boca raton, FL, USA: crc. Taylor and Francis, 2006, pp. 726.


11. Rapant S., Dietzova Z., Cicmanova S. Environmental and health risk assessment in abandoned mining area, Zlata Idka, Slivakia, Environ. Geol. 2006. 51. no 3. pp. 387—397.


Back
Site map