Аuthorization:
Login:
Password:
  Detailed information

 

AREAS OF DIVERSIFICATION FOR A MINING COMPANYThe article describes an approach to vitality of mining companies by means of diversification of activities. Three basic areas of diversification are identified. The first area is development of production along the technological chain up to the finished product with the expansion of the production range based on extracted minerals. The second area is mining-specific production—formation and management of man-made georesources. The third area is marketing of outsourcing services typical for the primary production. Advantages and disadvantages of diversification of mining companies are discussed as functions of the selected diversification area and the product. It is assumed that diversified mining with the expanded range of products and services and flexibility of change in the production output will enable reduction in mining cost, improve completeness of subsoil area use and enhance vitality of mining companies in the fluctuating market environment.: 7
2018
УДК: 622.013:338.33
DOI: 10.25018/0236-1493-2018-7-0-5-15
Authors: Gavrishev S. E., Zalyadnov V. Yu., Bikteeva N. S.

Authors' Information:
Gavrishev S.E., Doctor of Technical Sciences, Professor,
Director of Institute, e-mail: ormpi-cg@mail.ru,
Zalyadnov V.Yu., Candidate of Technical Sciences,
Assistant Professor, e-mail: zalyadnov@mail.ru,
Bikteeva N.S., Student, e-mail: biknat997@mail.ru,
Institute of Mining and Transport, Magnitogorsk State Technical University
named after G.I. Nosov, 455000, Magnitogorsk, Russia.

Key words:
Diversification, mining company, open pit mining, mineral product, man-made georesources.

References:

1. Tekhniko-ekonomicheskie pokazateli gornykh predpriyatiy za 1990—2006 gg. [Technical and economic indicators of mining enterprises for 1990—2006], Ekaterinburg, IGD UrO RAN, 2007.


2. Pikalov V. A., Sokolovskiy A. V., Vasilets V. N., Burmistrov K. V., Zalyadnov V. Yu. Obosnovanie effektivnykh parametrov kombinirovannogo otkryto-podzemnogo sposoba razrabotki ugol'nykh mestorozhdeniy [Substantiation of effective parameters of the combined open-underground method of development of coal fields]. Gornyy zhurnal. 2016, no 1, pp. 67—72.


3. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 29.07.2014 N 1398-r (red. ot 24.11.2015) «Ob utverzhdenii perechnya monogorodov» [Order of the Government of the Russian Federation No. 1398-r of July 29, 2013 (as amended on November 24, 2015) «On approval of the list of monocities»].


4. Natsional'naya ideya Rossii. V 6 t. T. V [The national idea of Russia. In 6 volumes, vol. V], Moscow, Nauchnyy ekspert, 2012, 696 p.


5. Philip Kоtler. Marketing Essentials. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984. 356 p.


6. Rayzberg B. A., Lozovskiy L. Sh., Starodubtseva E. B. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar'. 2-e izd. [Modern economic dictionary, 2nd edition], Moscow, INFRA-M, 1999, 479 p.


7. Zalyadnov V. Yu., Osintsev N. A., Tsyganov A. V. Upravlenie «otkhodami» gornogo proizvodstva s tsel'yu snizheniya resursoemkosti protsessov otkrytoy geotekhnologii [Management of «waste» mining production in order to reduce the resource-intensive processes of open geotechnology]. Materialy 63-ey NTK po itogam NIR za 2003—2004 gg. Magnitogorsk, MGTU, 2004, pp. 184—187.


8. Gavrishev S. E., Zalyadnov V. Yu., Pytalev I. A. Rasshirenie oblasti ratsional'nogo ispol'zovaniya tekhnogennykh georesursov [Expansion of the field of rational use of technogenic geo-resources]. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten'. 2006, no 9, pp. 252—258.


9. Gavrishev S. E., Zalyadnov V. Yu., Pytalev I. A., Pavlova E. V. Opredelenie tsennosti tekhnogennykh georesursov [Determining the value of technogenic geo-resources]. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova. 2010, no 2, pp. 57.


10. Argimbaev K. R. Monitoring of air and water near quarries, and measures to mitigate environmental impact. International Journal of Ecological Economics and Statistics. 2016. vol. 37, no 4, pp. 119—126.


11. Ganitskiy V. I., Makarov A. M., Pikalov V. A., Lapaev V. N., Sokolovskiy A. V. Sovershenstvovanie organizatsii proizvodstva klyuchevoy faktor povysheniya effektivnosti raboty kar'erov [Improving the organization of production - a key factor in improving the efficiency work of quarries]. Gornyy zhurnal. 2009, no 11, pp. 34—36.


12. Argimbaev K. R., Matveyevich Yakubovskiy M. Economic substantiation of a quarry usage and an overburden dumps, considering the disposal of industrial waste in them. World Applied Sciences Journal. 2014. vol. 29, no 12, pp. 1621—1625.


Back
Site map